Privacy Statement

voor Alain Spillemaeckers - tennistension.be

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Als je les neemt bij een trainer van Tennisschool Tension (Tc Laagland), gaat de tennisschool ervan uit dat je de algemene voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Artikel 2 Een lesuur duurt zestig minuten. De trainer is altijd 5 minuten voor de les aanwezig met het nodige materiaal. Ar

tikel 3 Het lesgeld moet voor de start van de eerste les betaald worden. Als de tennisschool een aanmaning tot betaling moet sturen, rekent ze automatisch administratiekosten aan (5 € per aanmaning). Als je na inschrijving beslist om de lessen toch niet te volgen, moet je dat 14 dagen voor de start van de eerste les melden. Zonder tijdige verwittiging ben je verplicht om het volledige lesgeld te betalen.

Artikel 4 De lessen en stages worden indoor gegeven.

Artikel 5 Bij afwezigheid van een trainer door ziekte of andere omstandigheden wordt deze vervangen of wordt de training naar een ander tijdstip verplaatst. Je wordt hierover steeds tijdig ingelicht. Als je zelf een training mist door ziekte of andere omstandigheden, dan wordt deze training niet ingehaald of terugbetaald.

Artikel 6 Tennisschool Tension is niet verantwoordelijk voor diefstal of beschadiging van goederen van leerlingen, noch voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures. Alle leden van Tennis Laagland vzw zijn via de Vlaamse Tennisvereniging vzw verzekerd of via Sporta tegen lichamelijke letsels ten gevolge van tennisongevallen.

Artikel 7 Als je een lichamelijk letsel oploopt gedurende de tennislessen, vraag je een verzekeringsformulier aan de club.

Artikel 8 Alle informatie over lesuren en lestarieven is onder voorbehoud van druk- en schrijffouten. Tennisschool Tension heeft het recht om druk- en/of schrijffouten te corrigeren, maar zal haar leerlingen hiervan op de hoogte brengen.

Artikel 9 Als je een privéles om welke reden dan ook wilt afzeggen, moet je dat 24 uur van tevoren doen. Zoniet wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Artikel 10 De leerling kan niet van de trainer verlangen dat deze aan een door de leerling aangewezen derde lesgeeft in geval van verhindering van de leerling. Na overleg kan de trainer hier uit eigen beweging wel mee instemmen.

Artikel 11 Tennisschool Tension kan niet garanderen dat de training waarvoor je inschrijft het maximum aantal leerlingen bereikt. Voor de formules Jeugd tennis, Start to tennis en Keep on tennis zijn de individuele kosten voor elke leerling omgekeerd evenredig aan het aantal spelers dat in je groep traint. Bij meer dan één speler verschil met het maximum aantal leerlingen neemt Tennisschool Tension contact met je op en zoeken we samen naar een oplossing. Tennisschool Tension compenseert het financiële verlies van individuele spelers niet. Voor de formule Into the club (tennisles voor volwassenen) zijn de prijzen wel afhankelijk van het aantal deelnemers.